Statystyki

  • Odwiedziny: 412567
  • Do końca roku: 43 dni
  • Do wakacji: 216 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

w Pielni

E-mail:sppielnia@wp.pl

tel. 13 46 720 15

Kalendarium

Sobota, 2017-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PIELNI 
1966 - 2016
 
  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW NA ZEBRANIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

22 LISTOPADA 2017 r.

O GODZINIE 16.30

 

 

20 listopada 2017

odbędzie sie kolejny

KOLOROWY DZIEŃ

 

 

Artykuły

PROMUJEMY SZACUNEK DLA FLAGI RP I HYMNU NARODOWEGO

2017-11-17

Zachęcamy do zapoznania się z miniprzewodnikiem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Niepodległości. Zawiera on najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI

2017-11-16
Powiększ zdjęcie

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem p.Jadwigi Sośnickiej i Justyny Sokołowskiej przygotował  gazetkę oraz pouczające scenki, które zaprezentował całej społeczności szkolnej. W ten sposób  zwrócono uwagę uczniów na problem tolerancji wśród młodzieży oraz tolerancji na całym świecie. 

 
Zgodnie z założeniami UNESCO jest to czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Tolerancja to jedna z podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie oznacza zrozumienie dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów, nawet wtedy, kiedy są sprzeczne z naszymi.
Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to:
• 
respektowanie cudzych praw i cudzej własności; 
• uznanie i akceptacja różnic indywidualnych; 
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych; 
• docenianie rozmaitości kultur; 
• otwarcie na cudze myśli i filozofię; 
• ciekawość i nieodrzucanie nieznanego; 
• uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

"NIE UMIERA NIGDY, TEN KTO ŻYJE W NASZYCH SERCACH"

2017-11-13
Powiększ zdjęcie

          Listopad to miesiąc zadumy i refleksji. Czas, w którym w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych i odwiedzamy ich groby. Również uczniowie naszej szkoły udali się na miejscowy cmentarz. Porządkowali groby, zapalili znicze na grobach żołnierzy oraz złożyli wiązanki przygotowane przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego.

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

2017-11-11
Powiększ zdjęcie

W piątek 10 listopada na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Program artystyczny, będący ciekawą lekcją historii a jednocześnie odniesieniem do problemów nam współczesnych, przygotowały klasy V i VI pod opieką p. Marty Szramowiat i p. Małgorzaty Gieruli.

Uczniowie, posługując się słowem, symbolem i obrazem, ukazali trudną drogę wiodącą nasz naród do niepodległości, złożyli hołd tym, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę jak również zachęcali do mądrego zagospodarowania naszej wolności. To właśnie od nas zależy, jaki będzie nasz kraj, bo przecież Ojczyzna to „kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia, to jest ta mała najbliższa ojczyzna, miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko”.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

2017-11-11
Powiększ zdjęcie

9 listopada uczniowie klasy V udali się do Jaćmierza, aby przystąpić do praktycznej części egzaminu na kartę rowerową. W specjalnie przygotowanym miasteczku, dzieci musiały przejeżdżać przez skrzyżowania oraz odpowiednio to zasygnalizować. Ważne było przestrzeganie znaków drogowych ustawionych przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Nie wszystkim jednak udało się za pierwszym razem przejść test pomyślnie, lecz każdy miał możliwość spróbować jeszcze raz. Wszyscy mali rowerzyści, którzy zaliczyli egzamin otrzymają swoją pierwszą prawdziwą kartę rowerową.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

2017-11-09

 

     Polska zniknęła z mapy świata w 1795 roku, kiedy to Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego rozbioru naszego kraju. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Walka o niepodległość Polski trwała długo, aż w końcu, po 123 latach niewoli, nasz kraj odzyskał niepodległość. Dlaczego jednak właśnie 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości?

     11 listopada 1918 roku na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. W tym czasie Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który tym samym został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. 11 listopada 1918 roku wojska niemieckie wycofały się z Polski. Nazajutrz Piłsudski mógł zająć się tworzeniem niepodległego rządu. 

     Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Przywrócono je dopiero podczas transformacji systemowej w 1989 roku, jednocześnie ustanawiając je dniem wolnym od pracy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

2017-11-08

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

więcej na stronie: http://dziecisawazne.pl/

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

2017-10-26
Powiększ zdjęcie
W dniu  16 października br. w Krośnie zostało zorganizowane uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego oraz Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty nauczyciele, dyrektorzy szkół  oraz pracownicy zasłużeni dla oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku ogółem przyznano 71 odznaczeń państwowych, 128 odznaczeń resortowych oraz 128 nagród. 
Wsród  nagrodzonych znalazły sie uczące w naszej szkole Panie: Małgorzata Gierlicka - Czerkies oraz Jadwiga Sośnicka.
Zycząc dalszych sukcesów serdecznie gratulujemy.

PZU - UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

2017-10-23

Zgodnie z decyzją rodziców, uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w PZU. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, poprzez Internet lub odwiedzają najbliższy oddział PZU. Konieczne jest wówczas podanie numeru polisy : 1022724643

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

2017-10-20
Powiększ zdjęcie

 19 października uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z policjantamem. Zostały podzielone na dwa bloki: dla klas I-IV oraz IV-VII.

Najmłodszym uczniom naszej szkoły pan Policjant przedstawił i omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat właściwego zachowania podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych i odpowiedniego oznakowania swojego ubioru oraz roweru po zmroku. Pan Policjant zwrócił uwagę nawłaściwe przygotowanie roweru i rowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas IV-VII. Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania, jak również profilaktykę uzależnień i szkodliwości społecznej. Policjant wyjaśnił co to są dopalacze, dlaczego są szkodliwe dla człowieka i jakie konsekwencje prawne mogą być w związku z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.