Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

Pielnieckie kapliczki

Śladami Pielnieckich Kapliczek

 

Kapliczki są to niewielkie obiekty o charakterze kultowym. Znajdują się one najczęściej przy drogach. Były one fundowane przez mieszkańców jako wyraz pobożności, podziękowania za otrzymane łaski lub przebłagania za popełnione czyny.

 

Przy drodze do Nowotańca na wzgórzu znajduje się murowana kapliczka z 1875 roku. W środku znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na wprost kapliczki na wzniesieniu znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy czechosłowackich z okresu II wojny światowej.

 

 

 

Na działce państwa Sośnickich znajduje się kapliczka wybudowana w latach sześćdziesiątych przez poprzedniego właściciela Emila Pawiaka. W kapliczce było dwie figury: Chrystusa i Matki Bożej. W miesiącach poświęconych Jezusowi wystawiana była w kapliczce figura Chrystusa, a w miesiącach poświęconych Maryi (październik, maj) w kapliczce znajdowała się figura Matki Bożej. Pan Pawiak wyjeżdżając zabrał ze sobą figurę Chrystusa. Obecnie kapliczka została wyremontowana przez państwa Sośnickich.

 

 

 

 

Na posesji państwa Fydów na Mroczkówkach (wieś Pielnia) znajduje się kapliczka ufundowana i wybudowana przez rodzinę Sajdaków w podziękowaniu za ocalenie we front 1944r.

 

 

W roku 2005 w październiku została wybudowana jeszcze jedna kapliczka, ufundowana przez Waldemara i Stanisława Pluskwów. Kapliczka ta została postawiona, jako dziękczynienie za otrzymane łaski i zdrowie oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny Pluskwów. Została ona poświęcona 8 grudnia 2005r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.