Statystyki

 • Odwiedziny: 492231
 • Do końca roku: 194 dni
 • Do wakacji: 2 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

w Pielni

E-mail:sppielnia@wp.pl

tel. 13 46 720 15

Kalendarium

Środa, 2018-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

REGULAMIN KONKURSU "HISTORIA PIENIĄDZA"

 

Regulamin szkolnego konkursu SKO na prezentację multimedialną

„Historia pieniądza”

 

 

Cele konkursu:

 

propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO;

 • upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
 • popularyzowanie wiedzy o działalności banków
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 

Organizator:

 

Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności  działająca przy Szkole Podstawowej w Pielni.
Organizacją konkursu zajmuje się i informacji udziela: Małgorzata Gierlicka-Czerkies.

 

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII

 Sposób przygotowania prac:

 

 1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point lub innego do tworzenia prezentacji multimedialnej.
 2. Prezentacja musi składać się z 12 slajdów (musi zawierać slajd tytułowy i slajd końcowy z imieniem i nazwiskiem autora).
 3. Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem. Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami.
 4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres szkolapielnia@wp.pl.

Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

 

Zasady oceny przygotowanych prac:

 

 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie sppielnia.szkolnastrona.pl po upływie terminu nadsyłania.
 • Następnie głosowanie uczniów na stronie szkoły  wytypuje 3 prace, które zostaną nagrodzone.
 • Biorący udział w głosowaniu mają możliwość oddania głosu tylko na 1 pracę konkursową.

Głosować można od 19. 02 do 28.02. 2018r.

 

Termin nadsyłania prac:  16 luty 2018r.

 

 

Pliki do pobrania